Nyheter

Om svineproduksjonen i media

Mange har et kritisk blikk på svineproduksjonen. Hans Bårdsgård, kommentator i Nationen, og Anette og Geir Brede fra Brede Bacon kommer til Gris i ’22…

Borghild Njærheim Barstad om ekspandert fôr

Det er gode erfaringer i besetninger i Rogaland etter at Felleskjøpet Rogaland Agder lanserte ekspandert fôr til gris høsten 2021. I foredraget med Borghild Njærheim…

Økonomi og veivalg med Peder Skåre

Peder Skåre, distriktssjef i Landkreditt Bank, kommer til Gris i ’22 for å holde foredraget Økonomi og veivalg – kontroll på drift, strategi og videreutvikling.