Nyheter

Gode løsninger for ombygging av eldre hus til dagens drift

Publisert: 04.07.2022 Oppdatert: 04.07.2022

Mange grisehus har behov for oppgradering og ombygging. John Skretting og Magnhild Hobberstad Aanestad kommer til Gris i ’22 for å vise eksempler på løsninger og muligheter fra et prosjekt som er i gang på Jæren.

Slik driver vi med gjødselseparering og gjødselhåndtering

Publisert: 04.07.2022 Oppdatert: 04.07.2022

Tor Henrik Jule kommer til Gris i ’22 for å snakke om en “proto-type” han har laget som for han har løst mange av utfordringene med vakumrenner og det å få tømt dem på en fornuftig måte.

Slik driver vi med slaktegris

Publisert: 04.07.2022 Oppdatert: 04.07.2022

Mari Holen Berge kommer til Gris i ’22 for å snakke om hvordan hun og mannen Pål driver sin slaktegrisproduksjon for å oppnå gode resultater. Mari vil vise bilder fra besetningen og fortelle om hvilke rutiner de har gjennom slaktegrisperioden – hvordan og hvorfor de de gjør ting. I foredraget får du høre om det

I et tredelt talkshow med Odd Finnesand i Nortura, Leidulf Sigmundstad i Prima og Harald Pedersen i Fatland får vi tall og status på smågrisomsetningen.

Om halthet og beinproblemer hos slaktegris

Publisert: 01.07.2022 Oppdatert: 01.07.2022

Marit G. Maaland er veterinær og spesialistkandidat ved det europeiske colleget for svinehelse (ECPHM). Hun kommer til Gris i ’22 for å snakke om ulike årsaker til halthet og beinproblemer hos slaktegris, samt muligheter for diagnostikk, behandling og forebygging.

Om avl på atferd og bruk av ny teknologi

Publisert: 24.06.2022 Oppdatert: 01.07.2022

Kristine Hov Martinsen er forsker i Norsvin og kommer til Gris i ’22 for å snakke om avl på atferd og bruk av ny teknologi i avlsarbeidet.