Om halthet og beinproblemer hos slaktegris

Marit G. Maaland er veterinær og spesialistkandidat ved det europeiske colleget for svinehelse (ECPHM). Hun kommer til Gris i ’22 for å snakke om ulike årsaker til halthet og beinproblemer hos slaktegris, samt muligheter for diagnostikk, behandling og forebygging.

Test
Publisert: 01.07.2022 Oppdatert: 01.07.2022

Mange slaktegrisbesetninger opplever problemer med halte griser. Dette foredraget vil belyse ulike årsaker til halthet og beinproblemer hos slaktegris, samt muligheter for diagnostikk, behandling og forebygging. I tillegg vil hovedfunnene fra et kartleggingsprosjekt om årsaker til halthet hos slaktegris i Rogaland bli presentert.

Marit G. Maaland er veterinær og spesialistkandidat ved det europeiske colleget for svinehelse (ECPHM). Marit er ansatt ved NMBU Sandnes, hvor hun bl.a. arbeider med forskning på leddlidelser hos slaktegris, besetningsutredninger, og undervisning av veterinærstudenter i besetningsmedisin og obduksjon. Hun har tidligere jobbet med patologisk og mikrobiologisk diagnostikk på produksjonsdyr ved Veterinærinstituttet, og har en doktorgrad i bakteriologi/antibiotikaforskning fra Københavns Universitet.

 

 

 

 

 

 

Les om fler av foredragene her.