Om avl på atferd og bruk av ny teknologi

Kristine Hov Martinsen er forsker i Norsvin og kommer til Gris i ’22 for å snakke om avl på atferd og bruk av ny teknologi i avlsarbeidet.

Test
Publisert: 24.06.2022 Oppdatert: 01.07.2022

Hvordan grisene oppfører seg mot hverandre har betydning for dyrevelferd, miljøet i fjøset og produksjonsresultatene. Grisers atferd kan være arvelig. For å kunne avle for ulike egenskaper som er fastsatt i avlsmålet er vi avhengige av store mengder data. Atferdsegenskaper er vanskelige å registrere, og derfor også vanskelig å samle inn store mengder informasjon om. Vi får høre hvordan Norsvin og Topigs Norsvin jobber med å utvikle alternative måter å registrere atferd på gjennom ulike forskningsprosjektet. Foredraget vil inkludere resultater fra både ferdigstilte og pågående prosjekter.

Kristine Hov Martinsen er forsker i Norsvin. I Norsvin er hun blant annet prosjektleder for Genes2behave, som er et prosjekt som har som hovedmål å ta i bruk informasjon om atferd fra videobilder inn i avlsarbeidet. Tidligere har hun ledet et prosjekt på halebiting. Hun jobber også en del med fôreffektivitet og proteinutnyttelse på gris. Hun har doktorgrad på fôreffektivitet hos gris ved NMBU, jobbet et år med genetikk på oppdrettslaks og deretter har hun jobbet i Norsvin siden 2017.

 

 

 

Les om fler av foredragene her.