Borghild Njærheim Barstad om ekspandert fôr

Det er gode erfaringer i besetninger i Rogaland etter at Felleskjøpet Rogaland Agder lanserte ekspandert fôr til gris høsten 2021. I foredraget med Borghild Njærheim Barstad fra Felleskjøpet får du høre mer om dette.

Test
Publisert: 21.06.2022 Oppdatert: 21.06.2022

Borghild Njærheim Barstad kommer til Gris i ’22 for å snakke om erfaringer med ekspandert fôr. Borghild jobber som Fagleder Svin i Felleskjøpet Rogaland Agder og har hatt denne stillingen i åtte år. Hun har master i Husdyrvitenskap fra NMBU, bor på Jæren og har jevnlig kontakt med mange kjekke svineprodusenter i dette området.

Det er gode erfaringer i besetninger i Rogaland etter at Felleskjøpet Rogaland Agder lanserte ekspandert fôr til gris høsten 2021. Den nye fôrtypen ble fort en suksess, blant annet i purkebesetninger. Økt fôropptak, god matlyst, rolige dyr, og godt hold er blant tilbakemeldingene du får høre om i foredraget.