Foredragsholdere

Denne siden oppdateres fortløpende med informasjon om årets foredragsholdere.

Foredrag 1: Slik driver vi med slaktegris

Mari holen Berge, slaktegrisprodusent og veterinær

Hør hvordan Mari Holen Berge og mannen Pål driver sin slaktegrisproduksjon for å oppnå gode resultater. Hun vil vise bilder fra besetningen og fortelle om hvilke rutiner de har gjennom slaktegrisperioden – hvordan og hvorfor de gjør ting. I foredraget får du høre om det de er godt fornøyde med, og litt de synes er utfordrende. 

Mari Holen Berge driver, sammen med mannen sin Pål, gard på Fåvang i Gudbrandsdalen. De tok over garden med mjølkeproduksjon etter hennes foreldre i 2007. Etter det har de bygd ny kuavdeling med lausdrift og robot. De har også åtte ammekyr av rasen charolais. Helt nytt konsesjonsfjøs for slaktegris var klart til innflytting i mars 2017, så de er ganske ferske på å ha sin egen gris. Begge har vært innom grisestell i avløserjobb tidligere. Mari har også jobbet som stordyrveterinær i Ringebu i 18 år. 

Foredrag 2: Økt areal og større grupper av slaktegris - hva betyr det for gris og bonde?

Inger Lise Andersen, NMBU

I foredraget får vi høre om prosjekt Griseløftet og resultater fra to forsøk som er gjennomført i prosjektet. Det ene forsøket undersøkte effekten av gruppestørrelse på velferdsparametere og produksjon hos slaktegris, og det andre undersøkte effekten av økt areal per slaktegris på velferdsparametere og produksjon hos slaktegris. Det er også gjennomført en stor feltundersøkelse i prosjektet, og hovedfunnene fra denne undersøkelsen vil bli presentert.

Inger Lise Andersen er professor i etologi og dyrevelferd ved Institutt for husdyr – og akvakulturvitenskap, fakultet for Biovitenskap, NMBU. Hun er også leder av faggruppen etologi og husdyrmiljø ved samme institutt. Hun sitter også i fakultetets ledergruppe. Etter endt utdanning og master i husdyrvitenskap ved IHA, NMBU, fullførte hun også en master ved NTNU i Trondheim innen zoologi og etologi. Hun ble ansatt ved NMBU i 1994, og har siden jobbet med undervisning, forskning og veiledning innen etologi og dyrevelferd på alle husdyrslag, men forskningen har vært mest fokusert rundt atferd og velferd hos gris og geit. Hennes spesialområder er sosialatferd, morsatferd, dyrs signaler og kommunikasjon, emosjoner og velferd. I tillegg har hun jobbet systematisk med viktigheten av å designe husdyrmiljø som tar sikte på å bedre velferd gjennom å tilfredsstille husdyrs atferdsbehov i større grad, sikre overlevelse av avkom, samt sikre et mer optimalt management for eksempel i forbindelse med spedgristap. Hun har ledet en rekke nasjonale prosjekter- hvorav de fleste har vært i samarbeid med husdyrnæringene, samt deltatt i flere EU-prosjekter. Hun har også hatt et utstrakts samarbeid med næringene i å få satt velferdsarbeid ut i praksis, for eksempel gjennom utarbeidelse av videomateriell og artikler i forbindelse med Norsvins prosjekt «På lag med grisen». For øyeblikket er hun engasjert i flere prosjekter på gris som handler om slaktegris og framtidige løsninger som innebærer at grisen skal ha tilgang til uteområder (blant annet i samarbeid med Nortura og Norgesgruppen).

Odd Magne Karlsen er veterinær og fagsjef gris i Nortura. I Nortura har han hovedansvar for det faglige rådgivingsarbeidet på gris i hele landet. Odd Magne er utdannet veterinær fra Norges Veterinærhøgskole i 1999 og har tidligere jobbet i klinisk veterinærpraksis, etter hvert med stor andel gris. Han har også jobbet som Spesialveterinær på gris hos KLF.

Kristine Hov Martinsen er forsker i Norsvin. Hun har analysert produksjons- og slaktedata i prosjekt Griseløftet. Nå er hun blant annet prosjektleder for Genes2behave, som er et prosjekt som har som hovedmål å ta i bruk informasjon om atferd fra videobilder inn i avlsarbeidet. Tidligere har hun ledet et prosjekt på halebiting. Hun jobber også en del med fôreffektivitet og proteinutnyttelse på gris. Hun har doktorgrad på fôreffektivitet hos gris ved NMBU, jobbet et år med genetikk på oppdrettslaks og deretter har hun jobbet i Norsvin siden 2017. 

Foredrag 3: Økonomi og veivalg - kontroll på drift, strategi og videreutvikling, med Peder Skåre

Peder Skåre

Helt uavhengig av interesse og kunnskap må alle svinebønder ha et forhold til økonomi, daglig drift, veivalg og framtid. Norsk svinenæring har utvikla seg kraftig over lang tid og det har vært en sterk strukturendring. Svært mange må likevel i løpet av få år ta stilling til hva de skal gjøre med dagens produksjonsapparat. Mange har anlegg fra tidlig på 2000 tallet som etter hvert må renoveres og eventuelt utvides. 

Under foredraget får du innblikk i hva som skal til for å lykkes i svinenæringa og hvilke forutsetninger du skal nytte deg av når du skal gjøre vurderinger og valg for ei framtid som alltid er usikker.

Peder Skåre jobber nå med landbruk i Sparebank 1 SR-Bank. Han kommer nylig fra jobben som  distriktssjef i Landkreditt Bank. Tidligere har han vært rådgiver og banksjef i SR-bank. Han var i en årrekke rådgiver og fagsjef i det som nå er Nortura Agro og før dette var han ansatt i Norsvin.

Foredrag 4: Økt fôropptak hos purker med ekspandert fôr

Borghild Njærheim Barstad, Felleskjøpet
 

Det er gode erfaringer i besetninger i Rogaland etter at Felleskjøpet Rogaland Agder lanserte ekspandert fôr til gris høsten 2021. Den nye fôrtypen ble fort en suksess, blant annet i purkebesetninger. Økt fôropptak, god matlyst, rolige dyr, og godt hold er blant tilbakemeldingene du får høre om i foredraget. 

Borghild Njærheim Barstad jobber som Fagleder Svin i Felleskjøpet Rogaland Agder og har hatt denne stillingen i åtte år. Hun har master i Husdyrvitenskap fra NMBU, bor på Jæren og har jevnlig kontakt med mange kjekke svineprodusenter i dette området.

Foredrag 5: Slik driver vi med gjødselseparering og gjødselhåndtering

Tor Henrik Jule, svineprodusent

Å få gjødsla fra vakumrennene og ut til kjeller/gjødselkum har blitt en tiltakende utfordring med stadig økt bruk av rotemateriale og strø til grisen. Tor Henrik Jule begynte for en stund siden å tenke på at luft-røring kunne være en løsning, og har laget en «proto-type» som for han har løst mange av utfordringene med vakumrenner og det å få tømt dem på en fornuftig måte. «Prototypen» hans har forbedringspotensialer, så han kommer til å snakke om både det som fungerer og hva han ville gjort annerledes. Vi får se både bilder og video av systemet som kan avhjelpe problemet for mange, til en fornuftig kostnad.

Tor Henrik Jule er svineprodusent i Steinkjer. Han driver en avlsbesetning på Duroc og har hatt grisen som hovedjobb i 20 år. I tillegg driver han med korn på 330 daa eget areal samt noe leiekjøring for naboer. Tor Henrik har vært aktiv som tillitsvalgt i Norsvin, gjennom både lokal-lag, fylkeslag og som styreleder i Norsvin SA. Han har utdanning innen landbruksteknikk fra Blæstad, i tillegg til agronom fra Tomb og Cand.pig fra Norsvin-skolen.

Hans Emmerhoff er tidligere svineprodusent i Rakkestad, og er nå blitt degradert til gårdskar hos sønnen Sigbjørn som er satellitt i Stampen Purkering. Hans har utdannelse fra Haga Jordbruksskole og drev kombinert svineproduksjon fra 1977 til 2000. I 2013 bygde de for å drive som satellitt med 46 purker og egen smågrisavdeling. Neste generasjon tok over gården i 2020. Ved siden av grisen driver de 1000 daa med kornproduksjon. 

Foredrag 6: Alternative energikilder som er aktuelle på gårdsbruk

Erik Eid Hohle

Dagens ekstremt høye strømpriser og at svineproduksjonen krever mye til både oppvarming og ventilasjon av grisehus gjør at mange vurderer å investere i alternative energikilder. I foredraget får du høre om hvilke forskjellige energikilder som kan være aktuelle på gårdsbruk. Foredragsholderen forteller om når og hvor er de ulike energikildene er egnet, om hvordan en skal vurdere de ulike alternativene, om effekt, pris og lønnsomhet ved ulike løsninger og om hvilke støtteordninger finnes. Han kommer også innom mulighet for ventilasjon og kjøling gjennom biokjøling.

Erik Eid Hohle er daglig leder og energirådgiver hos Energigården, senter for bioenergi på Brandbu. Energigården har vært nær fossilfri i 30 år og de gjør de det de kan for å hjelpe andre til å få øynene opp for fornybar energi. Han jobber med fra kunnskap til handling i praksis og arrangerer kurs blant annet i bio- og solenergi for gårdbrukere. Erik er en pioner innen bioenergi, har lang erfaring fra større og mindre energiprosjekter og som kursholder.

Foredrag 7: Lønnsomhet i SPF vs konvensjonell gris

Øystein Moen, Norsvin SA

Mange svineprodusenter lurer på om det lønner seg å legge om til SPF. I foredraget blir økonomien mellom SPF og konvensjonell gris sammenlignet. Vi får se sammenligninger for både slaktegris-, kombinert- og smågrisproduksjon.

Øystein Moen har bachelor i økonomi og jobber i Norsvin, 50/50 i fag- og organisasjonsavdelingen. Han har vært hos Norsvin siden 2018 og i tillegg driver han med slaktegris i Løten.

Harald Pedersen jobber som produsentrådgiver på svin og er leder for produsenttjenesten hos Fatland. Han har vært hos Fatland siden 2018 og har tidligere jobbet mange år med regnskap/rådgivning innen landbruksøkonomi i Tveit Regnskap AS samt revisjon i PwC. Harald er utdannet revisor fra Høgskolen i Stavanger og driver gård med storfe og sau. Han tenker det er viktig med god dyrevelferd som igjen vil gi god økonomi til bonden.

Foredrag 8: Fôring og vaksinering av smågris for god tarmhelse

Annelise Svindland og Armando Oropeza, Fiskå Mølle

Mange besetninger opplever utfordringer med tarmhelsen hos smågris etter avvenning. Foredragsholderne vil gi deg innblikk i hvilke patogener de finner hos ulike produsenter, og hvordan vi kan håndtere problemene gjennom fôring og vaksinering.

Annelise Svindland er utdannet veterinær ved Szent Istvan University of Veterinary Medicine i Ungarn. Jobbet først i kombinert praksis og deretter som svinerådgiver hos Fatland. I dag jobber hun som praktiserende veterinær på Jæren og har i tillegg en rådgivende stilling hos Fiskå Mølle på fjørfe og gris. Hun er også rådgivende veterinær i Forum gris. 

Armando Oropeza er produktsjef for svin hos Fiskå Mølle. Har er utdannet veterinær med doktorgrad i reproduksjon. Han har tidligere jobbet som driftsleder i en kombinert besetning i Sandnes. I dag jobber han med rådgivning, fôrutvikling og har ansvar for mange feltundersøkelser i regi av Fiskå Mølle.

Foredrag 9: Tilsynskampanjen - erfaringer fra møtet med svinebonden

Olav Tørresdal, Mattilsynet

Mattilsynet har gjennomført en tilsynskampanje hos ca. 600 svineprodusenter de siste par årene. Hør om deres erfaringer fra møtet med svinebonden under kampanjen, og hvordan begge sider kan bidra til god dialog, forståelse for tilsynet og hensiktsmessig oppfølging av avvik. Foredragsholderen kommer også innom hvorfor de aktuelle kravpunktene var valgt ut for kampanjen, og hvorfor de er viktige for dyrevelferden. Vi får også innblikk i hvordan resultatene fra kampanjen vil bli presentert, og hva slags oppfølging av funnene som kan være aktuelt.

Olav Tørresdal er spesialinspektør i Mattilsynet, region Sør og Vest. Tørresdal ble uteksaminert fra Norges veterinærhøgskole i 1980. Han var praktiserende veterinær på produksjonsdyr i Vindafjord i 17 år før han ble distriktsveterinær i 1997. I 2004 begynte han i Mattilsynet. Hovedarbeidsområdet har vært mest dyrevelferd og noe dyrehelse. Tørresdal var fagrådgiver dyrevelferd i Region Sør og Vest i perioden 2015-2022.

Foredrag 10: Slik ble Sommerveien Purkering lagt om til SPF

Jon Leif Eikaas, svineprodusent

Sommerveien er den første purkeringen i landet som er sanert til SPF. I foredraget får vi høre om planlegging og gjennomføring av saneringen, samt erfaringer etter oppstart med SPF.

Jon Leif Eikaas er svineprodusent, eier og driver av navet i Sommerveien Purkering i Søgne. Han har gjennom flere tiår vært en foregangsmann, inspirator og forbilde for mange innen svinenæringen lokalt i Agder og i norsk svinemiljø. I 2016 fikk Jon Leif tildelt hedersbevisningen Godgrisen.

Anstein Imeland er svineprodusent i Marnardal og satellitt i Sommerveien Purkering. Han driver en liten sørlandsgård sammen med kona Hilde der hovedgeskjeften er 53 purker fra purkeringen. På gården har de også litt skogsdrift, gårdsag og «kuhotell». Også har han gravemaskin – for det må jo alle ha ifølge den utadvendte sørlandsbonden.

Mari-Janne Rasmussen jobber i Nortura som spesialrådgiver på gris. Hun er utdannet agroteknikker fra Buskerud Landbruksskole hvor hun også jobbet 4 år som praksislærer i grisefjøset. Mari-Janne har vært i Nortura som rådgiver gris siden 1987 med et avbrekk fra 2008 -2017 hvor hun jobbet i Animalia med ansvar for utvikling og drift av Ingris.

Odd Magne Karlsen er veterinær og fagsjef gris i Nortura. I Nortura har han hovedansvar for det faglige rådgivingsarbeidet på gris i hele landet. Odd Magne er utdannet veterinær fra Norges Veterinærhøgskole i 1999 og har tidligere jobbet i klinisk veterinærpraksis, etter hvert med stor andel gris. Han har også jobbet som Spesialveterinær på gris hos KLF.

Foredrag 11: Effektiv og rasjonell drift i det nye grisehuset

Bjørn Åge Fjeset, Fjøssystemer

Hvordan gris skal oppstalles i framtiden er daglig i debatt og svinebondens framtid er kanskje mer usikker enn noen gang. God økonomi og en hverdag i fjøset som gir glede er avgjørende for at vi skal klare å være selvforsynt med verdens beste svinekjøtt. I foredraget vil vi se på daglig drift i nye grisehus med fokus på rasjonell drift, grisehuset som en trivelig arbeidsplass for bonden, god lønnsomhet og grisens naturlige adferd.

Bjørn Åge Fjeset jobber som fagansvarlig for svineproduksjon i Fjøssystemer og har vært i-mek selger på gris i Fjøssystemer Midt-Norge i sju år. Etter husdyrstudiet på HiNT i Steinkjer har han vært tett på svinenæringa i 20 år. Før han startet i Fjøssystemer har han har jobbet som rådgiver i Nortura og driftsleder i grisehuset på Mære Landbruksskole. Bjørn Åge er oppvokst med gris og var avløser i mange grisehus i oppveksten.

Foredrag 12: Fôringsstrategier til slaktegris og effekt av biokull i fôret

Jenny Runningen, Vestfoldmøllene AS
Kathrine Lunde, Norgesfôr

Hør om ulike fôringsstrategier til slaktegris og hva som er viktig å fokusere på for å oppnå gode resultater i et marked med høye kraftfôrpriser. I tillegg får du høre om biokull som rotemateriale til slaktegris og effekt biokull har på mage- og tarmhelse.

Kathrine Lunde er utviklingssjef svinefôr i Norgesfôr. Hun har tidligere vært i Animalia, der hun gjennomførte doktorgradsarbeid knyttet til rånesmakproblematikk og jobbet som prosjektleder. De siste seks årene har hun jobbet med fôrutvikling, feltforsøk og kundeoppfølging i Norgesfôr.

Jenny Kristine Runningen har mastergrad i husdyrvitenskap fra NMBU i 2020. Siden har hun vært Fagrådgiver Svin i Vestfoldmøllene AS. Hun er oppvokst på gård og har i tillegg lang erfaring som avløser.

Foredrag 13: Grisens liv i bingen, svinekjøttets posisjon i kostholdsråd og klimaavtrykk

Birger Svihus, NMBU

Hør om grisekjøttets posisjon i dag og om hvilke fundamentale kritikker som truer næringen. I tillegg får vi innblikk i hvorfor kritikken med tanke på dyrevelferd, helseaspekter og klimaavtrykk i beste fall er overdrevet og i mange tilfeller direkte feil.

Birger Svihus er bondegutt og professor i ernæring ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Lidenskapen for landbruk fikk han gjennom hardt arbeid og den protestantiske ånd som hvilte over det steinete lågheilandskapet på Svihus i Søredalen, kombinert med en medfødt fascinasjon over det levende livet.

Foredrag 14: Råvaresituasjonen – hva betyr den for kraftfôrets innhold og pris i dagens situasjon?

Fra venstre: Kai Funderud og Geir Langseth, Felleskjøpet Agri

Pandemi, klimautfordringer og krig har skapt en ubalanse i råvaremarkedet det siste året. Kombinerer vi dette med blant annet et jordbruksoppgjør som inneholder elementer vi ikke har sett tidligere, så gir dette noen nye utfordringer for kraftfôrbransjen. Foredragsholderne belyser hva som har skjedd det siste året samtidig som de prøver å se litt i glasskula hvordan dette vil påvirke innhold og pris på kraftfôr fremover.

Geir Langseth er forretningsområdesjef kraftfôr i Felleskjøpet Agri. Etter endt studie ved husdyrlinja på NMBU/NLH gikk veien raskt til Felleskjøpet. Han var i mange år var produktsjef drøvtyggerkraftfôr og markedssjef for alt kraftfôr i Felleskjøpet Øst Vest. Deretter jobbet han som salgssjef i Norsk Rikstoto i ni år før jeg gikk tilbake til FK som regionsjef medlem og nå markeds- og produktansvarlig på alt kraftfôr i Felleskjøpet Agri.

Kai Funderud har utdanning fra husdyrlinja på Ås. Han har vært fagkonsulent Felleskjøpet i Molde, produktsjef i Møre og Romsdal kornsilo og råvaresjef Felleskjøpet Øst Vest – senere Felleskjøpet Agri med ansvar for råvareprognoser og råvarepriser. Nå leder han avdeling for råvareinnkjøp og optimering i Felleskjøpet Agri og har kontorsted på Lillehammer.

Foredrag 15: Større grupper og enklere hus til slaktegris - hvordan fungerer dette?

Oscar J. Brundtland, Furuseth AS

Grisens genetikk og adferdsmønster er i endring. Vi ser i større grad frustrasjon og kjedsomhet i tradisjonelle binger. Men grisen er robust, har et godt fôropptak og god tilvekst på ulike arealer og underlag. I foredraget får du høre om vi kan utnytte og kombinere dette med mer utradisjonelle oppstallings forhold. Foredragsholderen ser også på ulike puljestørrelser og tilgjengelige areal, plassering av foringsareal, miljø, klima og liggeareal i ulike lokaliteter. Han kommer også innpå hva skjer om vi i tillegg lar grisen få utetilgang og hvordan SPF-gris responderer under slike forhold.

Oscar J. Brundtland er ansatt hos Furuseth AS som rådgiver, eller sparringspartner som har liker å kalle seg. Han har jobbet hos Furuseth i 14 år og har ansvar for helsetjenesten for svin og er en del av det regionale Helsetjeneste korpset. Oscar er utdannet agrotekniker, er født og oppvokst med storfe og svineproduksjon i Tønsberg og drev selv som storfe og kombinert svineprodusent i 15 år.  Han har også erfaring og bakgrunn fra planlegging, salg og montering av innendørsmekanisering, mest til gris.

Foredrag 16: Hvordan styre drifta og hente marginer?

Kristoffer Øibakken, smågrisprodusent og fagrådgiver i Norsvin SA

Hør hvordan en ung og nystarta smågrisprodusent driver, hvorfor de har valgt å drive på den måten de gjør, hvordan de bruker Ingris som verktøy til styring, resultatberegning, til å finne forbedringsmuligheter og hente marginer i drifta. I foredraget får vi også høre hvordan de trekker inn ressurspersoner i prosesser, beslutninger og endringer i drifta.

Kristoffer Øibakken, og samboer Synne, har satset på gris i Åsmarka og i tillegg jobber han i Norsvin. De kjøpte gården for et par år siden og er ferske smågrisprodusenter, men har allerede gjort seg bemerket med gode resultater. I 2021 var paret tiende beste besetning med purker i Ingris. De er opptatt av å se muligheter, finne forbedringsområder, utvikle drifta og ta gode valg. I Norsvin jobber Kristoffer blant annet med utvikling av Ingris.

Foredrag 17: Gode løsninger for ombygging av eldre hus til dagens drift

Magnhild Hobberstad Aanestad, Felleskjøpet

Mange grisehus har behov for oppgradering og ombygging. I foredraget får vi se eksempler på løsninger og muligheter fra et prosjekt som er i gang på Jæren. Dette er en kombinert besetning som bygger om eksisterende bygg får å tilpasse seg dagens krav i produksjonen. De har også valgt å bygge på en slaktegrisavdeling slik at produksjonen går som normalt under ombygginga og at det blir mer plass i eksisterende bygg.

John Skretting, Felleskjøpet

John Skretting er I-mek selger i Felleskjøpet Rogaland Agder. Han har jobbet i FKRA i over 40 år slik at han har lang og god erfaring innen grisenæringen.

Magnhild Hobberstad Aanestad jobber som I-mek selger hos Felleskjøpet Rogaland Agder. Hun er født og oppvokst på gård, og overtok hjemgården i 2017 der de driver med melk og gris. Magnhild er utdannet agronom ved Øksnevad vidaregåande skole.

Foredrag 18: Beinproblemer hos slaktegris

Marit G. Maaland, NMBU

Mange slaktegrisbesetninger opplever problemer med halte griser. Dette foredraget vil belyse ulike årsaker til halthet og beinproblemer hos slaktegris, samt muligheter for diagnostikk, behandling og forebygging. I tillegg vil hovedfunnene fra et kartleggingsprosjekt om årsaker til halthet hos slaktegris i Rogaland bli presentert.

Marit G. Maaland er veterinær og spesialistkandidat ved det europeiske colleget for svinehelse (ECPHM). Marit er ansatt ved NMBU Sandnes, hvor hun bl.a. arbeider med forskning på leddlidelser hos slaktegris, besetningsutredninger, og undervisning av veterinærstudenter i besetningsmedisin og obduksjon. Hun har tidligere jobbet med patologisk og mikrobiologisk diagnostikk på produksjonsdyr ved Veterinærinstituttet, og har en doktorgrad i bakteriologi/antibiotikaforskning fra Københavns Universitet.

Foredrag 19: Psykisk helse hos grisebonden - hva gjør jeg når jeg eller naboen sliter?

Halle Arnes, Norsk Landbruksrådgivning

Bonden er gårdens viktigste ressurs og alle kan vi møte diverse «motbakker» i løpet av livet. I foredraget får du vite noe om hvordan du selv kan takle dette. Foredragsholderen vil også ha fokus på hvordan du kan hjelpe andre som har det tøft.

Halle Arnes er fagkoordinator HMS i Norsk landbruksrådgiving og har etter egen mening en av landbrukets mest spennende jobber. Han har jobbet 25 år med HMS i landbruket i forskjellige roller. Halle har vokst opp med landbruk og har selv drevet gård i kombinasjon med HMS jobbingen. Han er glad i, og har meget stor respekt for alle som velger å produsere maten vår, altså bonden.

Foredrag 20: Omdømmet til svinekjøtt og svinenæringen - påvirker dette folks forbruksvaner?

Anne Zondag, MatPrat

Behovet for åpenhet i produksjonen av matvarer har økt de siste årene. Ikke minst i de produksjoner der dyr involveres.  I så måte vil husdyrproduksjon kontinuerlig få oppmerksomhet fra den kritiske opinionen. Fra å leve en litt anonymtilværelse blant andre lanbruksdyr har grisen de siste årene fått svært mye oppmerksomhet de siste årene i form av dokumentarer, bøker og tilsynsrapporter fra mattilsynet. Mye av oppmerksomheten ser med nye øyne på hvordan svineproduksjonen foregår og løfter igjen spørsmål om hvor god dyrevelferd norske griser har.  I foredraget ser vi nærmere på hvordan folk i Norge ser på dette dyret, hva de tenker om måten man produserer svinekjøtt på og om de har tapt lysten på å spise kjøtt fra grisen.

Anne Zondag er samfunnsanalytiker i MatPrat. Hun jobber til daglig med å analysere holdninger til mat og matproduksjon. Hun har siden 2016 brukt mye tid på å studere folks holdninger og relasjoner til lanbruksdyr og synet på dyrevelferd. Anne har bakgrunn fra TNS kantar analyseinstitutt og Utdannet kultursosiolog. 

Foredrag 21: Smågriskvalitet - Hva kan du levere, og hva kan mottaker forvente?

Harald Pedersen, Fatland

Kvaliteten på smågris som omsettes er et stadig tilbakevendende tema blant både smågrisprodusenter som selger og slaktegrisprodusenter som kjøper smågris. I et tredelt talkshow med Odd Finnesand i Nortura, Leidulf Sigmundstad i Prima og Harald Pedersen i Fatland får vi tall og status på smågrisomsetningen. Vi får også innsikt i hvordan smågriskvalitet vurderes, hva som er salgbar smågris og forventningene hos kjøper. I foredraget kommer også trioen fra Rogaland innom livdyrformidlerrollen, utfordringer og tanker om ønsker fremover.

Harald Pedersen jobber som produsentrådgiver på svin og er leder for produsenttjenesten hos Fatland. Han har vært hos Fatland siden 2018 og har tidligere jobbet mange år med regnskap/rådgivning innen landbruksøkonomi i Tveit Regnskap AS samt revisjon i PwC. Harald er utdannet revisor fra Høgskolen i Stavanger og driver gård med storfe og sau. Han tenker det er viktig med god dyrevelferd som igjen vil gi god økonomi til bonden.

Odd Finnesand, Nortura

Odd Finnesand er livdyrsjef i Nortura. Han er stolt og fastboende Mosterøybu (en øy i Ryfylke mellom Stavanger og Haugesund). Odd har jobbet i kjøttsamvirket siden 1984 og med unntak av noen få år har livdyrformidling vært en del av hans hverdag. Det er snakk om formidling innen alt fra sau, smågris og avlsdyr gris til videreformidling av foringsdyr og avlsdyr fra storfe både melk og kjøttfe besetninger. Livdyrformidling gjenspeiler ofte status i hele næringenmed opp- og nedturer, og er et fag der ingen blir utlært i – det skjer stadig endringer som påvirker virksomheten. 

Leidulf Sigmundstad, Prima Slakt AS

Leidulf Sigmundstad er tilførselsleder på gris i Prima Slakt AS. Han har lang fartstid i svinebransjen og har tidligere vært ansatt hos blant annet Norsvin, Nortura og Felleskjøpet. Leidulf driver også en slaktegrisbesetning i tillegg til jobben hos Prima Slakt.

Foredrag 22: Hvordan stå oppreist i medias søkelys og vise hva vi driver med?

Fra venstre: Hans Bårdsgård og Anette og Geir Brede (Brede Bacon)

Mange har et kritisk blikk på svineproduksjonen. Hør hvordan svinenæringen ser ut fra Nationens og lesernes ståsted. Hva er felles, og hva skiller svin fra andre norske husdyrhold i opinionen? Hør også hvordan svineprodusentene bak «BredeBacon» driver med enkel folkeopplysning i blant annet sosiale medier. De er opptatt av å vise fram hverdagen i et norsk grisefjøs. For dem er det veldig viktig å vise at grisen har det godt. Et av deres viktigste mål er å avkrefte industristempelet som næringa vår har fått tredd nedover skuldrene.

Hans Bårdsgård er kommentator i Nationen og har dekket næring, skog og utmark der siden 2002. Han jobber ved trøndelagskontoret, og driver korn- og skogproduksjon på hjemgården i Selbu. Han har studert juss, statsvitenskap og journalistikk, og har jobbet som røkter på fellesseter, i Dagbladet og i flere lokalaviser.

Anette og Geir Brede er svineprodusenter på Snåsa og driver BredeBacon. Geir er utdanna elektroingeniør og jobbet tidligere med framdriftsystem på skip. Annette er utdanna arkeolog og jobber i dag som rådgiver på svin hos Nortura.  De tok over garden i 2016, driver kombibesetning med gris, dyrker litt korn og har litt skog. De har stort engasjement for norsk landbruk og har valgt å ta på seg tillitsverv. Annette er nestleder i Trøndelag Bondelag. Geir er nestleder i Norsvin SA. 

Foredrag 23: Ren og smittesikker dyretransport

Kristoffer Furuseth, Furuseth AS

Mange svinebesetninger har høy helsestatus og det at transport av livdyr og slaktedyr skjer på en smittesikker måte er avgjørende for å opprettholde den gode svinehelsa. I foredraget vil dere få et innblikk i hvordan de gjør det på Furuseth fra planlegging til transport av dyr og til slutt renhold av bilene. Avls- og helsepyramiden er hele tiden i fokus, og den som er grunnmuren i hvordan planleggingen foregår på Furuseth. Det er investert i egne livdyrbiler og renholdspersonell for å ivareta en smittesikker dyretransport.

Christoffer Furuseth er transportleder hos Furuseth AS. Han er femte generasjon i familiebedriften og hadde sin første arbeidsuke i Furuseth for 20 år siden når han gikk i 5. klasse på barneskolen. Christoffer er oppvokst på gård i Eidsvoll med et purkering nav og har nylig overtatt en gård der han har et ønske om å komme i gang med svineproduksjon. Han har jobbet fast de siste 12 årene i familiebedriften, de fleste årene i produksjonen. De siste fire årene har han vært transportleder med ansvar for transport av slakt og livdyr.

Foredrag 24: Avl på atferd og bruk av ny teknologi i avlsarbeidet

Kristine Hov Martinsen, Norsvin SA

Hvordan grisene oppfører seg mot hverandre har betydning for dyrevelferd, miljøet i fjøset og produksjonsresultatene. Grisers atferd kan være arvelig. For å kunne avle for ulike egenskaper som er fastsatt i avlsmålet er vi avhengige av store mengder data. Atferdsegenskaper er vanskelige å registrere, og derfor også vanskelig å samle inn store mengder informasjon om. Vi får høre hvordan Norsvin og Topigs Norsvin jobber med å utvikle alternative måter å registrere atferd på gjennom ulike forskningsprosjektet. Foredraget vil inkludere resultater fra både ferdigstilte og pågående prosjekter.

Kristine Hov Martinsen er forsker i Norsvin. I Norsvin er hun blant annet prosjektleder for Genes2behave, som er et prosjekt som har som hovedmål å ta i bruk informasjon om atferd fra videobilder inn i avlsarbeidet. Tidligere har hun ledet et prosjekt på halebiting. Hun jobber også en del med fôreffektivitet og proteinutnyttelse på gris. Hun har doktorgrad på fôreffektivitet hos gris ved NMBU, jobbet et år med genetikk på oppdrettslaks og deretter har hun jobbet i Norsvin siden 2017.