Økt areal og større grupper av slaktegris – hva betyr det for gris og bonde?

I foredraget får vi høre om prosjekt Griseløftet og resultater fra to forsøk som er gjennomført i prosjektet.

Test
Publisert: 23.08.2022 Oppdatert: 23.08.2022

I foredraget får vi høre om prosjekt Griseløftet og resultater fra to forsøk som er gjennomført i prosjektet. Det ene forsøket undersøkte effekten av gruppestørrelse på velferdsparametere og produksjon hos slaktegris, og det andre undersøkte effekten av økt areal per slaktegris på velferdsparametere og produksjon hos slaktegris. Det er også gjennomført en stor feltundersøkelse i prosjektet, og hovedfunnene fra denne undersøkelsen vil bli presentert.

Inger Lise Andersen er professor i etologi og dyrevelferd ved Institutt for husdyr – og akvakulturvitenskap, fakultet for Biovitenskap, NMBU. Hun er også leder av faggruppen etologi og husdyrmiljø ved samme institutt. Hun sitter også i fakultetets ledergruppe. Etter endt utdanning og master i husdyrvitenskap ved IHA, NMBU, fullførte hun også en master ved NTNU i Trondheim innen zoologi og etologi. Hun ble ansatt ved NMBU i 1994, og har siden jobbet med undervisning, forskning og veiledning innen etologi og dyrevelferd på alle husdyrslag, men forskningen har vært mest fokusert rundt atferd og velferd hos gris og geit. Hennes spesialområder er sosialatferd, morsatferd, dyrs signaler og kommunikasjon, emosjoner og velferd. I tillegg har hun jobbet systematisk med viktigheten av å designe husdyrmiljø som tar sikte på å bedre velferd gjennom å tilfredsstille husdyrs atferdsbehov i større grad, sikre overlevelse av avkom, samt sikre et mer optimalt management for eksempel i forbindelse med spedgristap. Hun har ledet en rekke nasjonale prosjekter- hvorav de fleste har vært i samarbeid med husdyrnæringene, samt deltatt i flere EU-prosjekter. Hun har også hatt et utstrakts samarbeid med næringene i å få satt velferdsarbeid ut i praksis, for eksempel gjennom utarbeidelse av videomateriell og artikler i forbindelse med Norsvins prosjekt «På lag med grisen». For øyeblikket er hun engasjert i flere prosjekter på gris som handler om slaktegris og framtidige løsninger som innebærer at grisen skal ha tilgang til uteområder (blant annet i samarbeid med Nortura og Norgesgruppen).

Odd Magne Karlsen er veterinær og fagsjef gris i Nortura. I Nortura har han hovedansvar for det faglige rådgivingsarbeidet på gris i hele landet. Odd Magne er utdannet veterinær fra Norges Veterinærhøgskole i 1999 og har tidligere jobbet i klinisk veterinærpraksis, etter hvert med stor andel gris. Han har også jobbet som Spesialveterinær på gris hos KLF.

 

 

Kristine Hov Martinsen er forsker i Norsvin. Hun har analysert produksjons- og slaktedata i prosjekt Griseløftet. Nå er hun blant annet prosjektleder for Genes2behave, som er et prosjekt som har som hovedmål å ta i bruk informasjon om atferd fra videobilder inn i avlsarbeidet. Tidligere har hun ledet et prosjekt på halebiting. Hun jobber også en del med fôreffektivitet og proteinutnyttelse på gris. Hun har doktorgrad på fôreffektivitet hos gris ved NMBU, jobbet et år med genetikk på oppdrettslaks og deretter har hun jobbet i Norsvin siden 2017.