Omdømmet til svinekjøtt og svinenæringen – påvirker dette folks forbruksvaner?

Anne Zontag fra MatPrat kommer til Gris i ’22 for å snakke om hvorvidt folks forbruksvaner påvirkes av svinekjøttets og svinenæringas omdømme.

Test
Publisert: 22.08.2022 Oppdatert: 22.08.2022

Behovet for åpenhet i produksjonen av matvarer har økt de siste årene. Ikke minst i de produksjoner der dyr involveres.  I så måte vil husdyrproduksjon kontinuerlig få oppmerksomhet fra den kritiske opinionen. Fra å leve en litt anonymtilværelse blant andre lanbruksdyr har grisen de siste årene fått svært mye oppmerksomhet de siste årene i form av dokumentarer, bøker og tilsynsrapporter fra mattilsynet. Mye av oppmerksomheten ser med nye øyne på hvordan svineproduksjonen foregår og løfter igjen spørsmål om hvor god dyrevelferd norske griser har.  I foredraget ser vi nærmere på hvordan folk i Norge ser på dette dyret, hva de tenker om måten man produserer svinekjøtt på og om de har tapt lysten på å spise kjøtt fra grisen.

Anne Zondag er samfunnsanalytiker i MatPrat. Hun jobber til daglig med å analysere holdninger til mat og matproduksjon. Hun har siden 2016 brukt mye tid på å studere folks holdninger og relasjoner til lanbruksdyr og synet på dyrevelferd. Anne har bakgrunn fra TNS kantar analyseinstitutt og Utdannet kultursosiolog. 

 

 

 

 

Les om fler av foredragene her.