Uncategorized

Foredrag fra Gris i ’22 ligger nå ute

Publisert: 23.11.2022 Oppdatert: 23.11.2022

Fagforedragene fra Gris i ’22 (pdf’er og YouTube-videoer) ligger nå ute!

Om driftstyring og marginer med Kristoffer Øibakken

Publisert: 22.10.2022 Oppdatert: 28.10.2022

Smågrisprodusent Kristoffer Øibakken kommer til Gris i 22 for å snakke om hvordan man best kan styre drifta og hente ut marginer.

Om tilsynskampanjen med Olav Tørresdal fra Mattilsynet

Publisert: 21.10.2022 Oppdatert: 20.10.2022

Mattilsynet har gjennomført en tilsynskampanje hos ca. 600 svineprodusenter de siste par årene. Olav Tørresdal kommer til Gris i ’22 for å fortelle om erfaringer fra møtet med svinebonden under kampanjen, og hvordan begge sider kan bidra til god dialog, forståelse for tilsynet og hensiktsmessig oppfølging av avvik.

Om alternative energikilder med Erik Eid Hohle

Publisert: 20.10.2022 Oppdatert: 28.10.2022

Erik Eid Hohle kommer til Gris i ’22 for å snakke om alternative energikilder som er aktuelle på gårdsbruk.

Om lønnsomhet i SPF vs konvensjonell gris

Publisert: 12.09.2022 Oppdatert: 12.09.2022

Mange svineprodusenter lurer på om det lønner seg å legge om til SPF. Øystein Moen og Harald Pedersen snakker om dette i sitt foredrag på Gris i ’22.

Ren og smittesikker dyretransport

Publisert: 26.08.2022 Oppdatert: 26.08.2022

Christoffer Furuseth er transportleder hos Furuseth AS. Han kommer til Gris i ’22 for å gi oss et innblikk i hvordan de gjør det på Furuseth fra planlegging til transport av dyr og til slutt renhold av bilene.