Ren og smittesikker dyretransport

Christoffer Furuseth er transportleder hos Furuseth AS. Han kommer til Gris i ’22 for å gi oss et innblikk i hvordan de gjør det på Furuseth fra planlegging til transport av dyr og til slutt renhold av bilene.

Test
Publisert: 26.08.2022 Oppdatert: 26.08.2022

Mange svinebesetninger har høy helsestatus og det at transport av livdyr og slaktedyr skjer på en smittesikker måte er avgjørende for å opprettholde den gode svinehelsa. I foredraget vil dere få et innblikk i hvordan de gjør det på Furuseth fra planlegging til transport av dyr og til slutt renhold av bilene. Avls- og helsepyramiden er hele tiden i fokus, og den som er grunnmuren i hvordan planleggingen foregår på Furuseth. Det er investert i egne livdyrbiler og renholdspersonell for å ivareta en smittesikker dyretransport.

Christoffer Furuseth er transportleder hos Furuseth AS. Han er femte generasjon i familiebedriften og hadde sin første arbeidsuke i Furuseth for 20 år siden når han gikk i 5. klasse på barneskolen. Christoffer er oppvokst på gård i Eidsvoll med et purkering nav og har nylig overtatt en gård der han har et ønske om å komme i gang med svineproduksjon. Han har jobbet fast de siste 12 årene i familiebedriften, de fleste årene i produksjonen. De siste fire årene har han vært transportleder med ansvar for transport av slakt og livdyr.