Om tilsynskampanjen med Olav Tørresdal fra Mattilsynet

Mattilsynet har gjennomført en tilsynskampanje hos ca. 600 svineprodusenter de siste par årene. Olav Tørresdal kommer til Gris i ’22 for å fortelle om erfaringer fra møtet med svinebonden under kampanjen, og hvordan begge sider kan bidra til god dialog, forståelse for tilsynet og hensiktsmessig oppfølging av avvik.

Test
Publisert: 21.10.2022 Oppdatert: 20.10.2022

Mattilsynet har gjennomført en tilsynskampanje hos ca. 600 svineprodusenter de siste par årene. Hør om deres erfaringer fra møtet med svinebonden under kampanjen, og hvordan begge sider kan bidra til god dialog, forståelse for tilsynet og hensiktsmessig oppfølging av avvik. Foredragsholderen kommer også innom hvorfor de aktuelle kravpunktene var valgt ut for kampanjen, og hvorfor de er viktige for dyrevelferden. Vi får også innblikk i hvordan resultatene fra kampanjen vil bli presentert, og hva slags oppfølging av funnene som kan være aktuelt.

Olav Tørresdal er spesialinspektør i Mattilsynet, region Sør og Vest. Tørresdal ble uteksaminert fra Norges veterinærhøgskole i 1980. Han var praktiserende veterinær på produksjonsdyr i Vindafjord i 17 år før han ble distriktsveterinær i 1997. I 2004 begynte han i Mattilsynet. Hovedarbeidsområdet har vært mest dyrevelferd og noe dyrehelse. Tørresdal var fagrådgiver dyrevelferd i Region Sør og Vest i perioden 2015-2022.