Slik driver vi med gjødselseparering og gjødselhåndtering

Tor Henrik Jule kommer til Gris i ’22 for å snakke om en “proto-type” han har laget som for han har løst mange av utfordringene med vakumrenner og det å få tømt dem på en fornuftig måte.

Test
Publisert: 04.07.2022 Oppdatert: 04.07.2022

Å få gjødsla fra vakumrennene og ut til kjeller/gjødselkum har blitt en tiltakende utfordring med stadig økt bruk av rotemateriale og strø til grisen. Tor Henrik Jule begynte for en stund siden å tenke på at luft-røring kunne være en løsning, og har laget en “proto-type” som for han har løst mange av utfordringene med vakumrenner og det å få tømt dem på en fornuftig måte. “Prototypen” hans har forbedringspotensialer, så han kommer til å snakke om både det som fungerer og hva han ville gjort annerledes. Vi får se både bilder og video av systemet som kan avhjelpe problemet for mange, til en fornuftig kostnad.

Tor Henrik Jule er svineprodusent i Steinkjer. Han driver en avlsbesetning på Duroc og har hatt grisen som hovedjobb i 20 år. I tillegg driver han med korn på 330 daa eget areal samt noe leiekjøring for naboer. Tor Henrik har vært aktiv som tillitsvalgt i Norsvin, gjennom både lokal-lag, fylkeslag og som styreleder i Norsvin SA. Han har utdanning innen landbruksteknikk fra Blæstad, i tillegg til agronom fra Tomb og Cand.pig fra Norsvin-skolen.

 

 

 

Les om fler av foredragene her.