Om større grupper og enklere hus til slaktegris

Oscar J. Brundtland er ansatt hos Furuseth AS som rådgiver og kommer til Gris i ’22 for å snakke om forskjellige løsninger i slaktegrisfjøset.

Test
Publisert: 22.08.2022 Oppdatert: 22.08.2022

Grisens genetikk og adferdsmønster er i endring. Vi ser i større grad frustrasjon og kjedsomhet i tradisjonelle binger. Men grisen er robust, har et godt fôropptak og god tilvekst på ulike arealer og underlag. I foredraget får du høre om vi kan utnytte og kombinere dette med mer utradisjonelle oppstallingsforhold. Foredragsholderen ser også på ulike puljestørrelser og tilgjengelige areal, plassering av foringsareal, miljø, klima og liggeareal i ulike lokaliteter. Han kommer også innpå hva skjer om vi i tillegg lar grisen få utetilgang og hvordan SPF-gris responderer under slike forhold.


Oscar J. Brundtland
er ansatt hos Furuseth AS som rådgiver, eller sparringspartner som har liker å kalle seg. Han har jobbet hos Furuseth i 14 år og har ansvar for helsetjenesten for svin og er en del av det regionale Helsetjeneste korpset. Oscar er utdannet agrotekniker, er født og oppvokst med storfe og svineproduksjon i Tønsberg og drev selv som storfe og kombinert svineprodusent i 15 år.  Han har også erfaring og bakgrunn fra planlegging, salg og montering av innendørsmekanisering, mest til gris.

 

 

Les om fler av foredragene her.