Økonomi og veivalg med Peder Skåre

Peder Skåre, distriktssjef i Landkreditt Bank, kommer til Gris i ’22 for å holde foredraget Økonomi og veivalg – kontroll på drift, strategi og videreutvikling.

Test
Publisert: 14.06.2022 Oppdatert: 14.06.2022

Peder Skåre

Peder Skåre, distriktssjef i Landkreditt Bank, kommer til Gris i ’22 for å holde foredraget Økonomi og veivalg – kontroll på drift, strategi og videreutvikling.

Helt uavhengig av interesse og kunnskap må alle svinebønder ha et forhold til økonomi, daglig drift, veivalg og framtid. Norsk svinenæring har utvikla seg kraftig over lang tid og det har vært en sterk strukturendring. Svært mange må likevel i løpet av få år ta stilling til hva de skal gjøre med dagens produksjonsapparat. Mange har anlegg fra tidlig på 2000 tallet som etter hvert må renoveres og eventuelt utvides. 

Under foredraget får du innblikk i hva som skal til for å lykkes i svinenæringa og hvilke forutsetninger du skal nytte deg av når du skal gjøre vurderinger og valg for ei framtid som alltid er usikker.

Peder Skåre er distriktssjef i Landkreditt Bank og har tidligere vært rådgiver og banksjef i SR-bank. Han var i en årrekke rådgiver og fagsjef i det som nå er Nortura Agro og før dette var han ansatt i Norsvin.

Peder Skåres foredrag er nummer 3 på programmet. Du kan lese om de andre foredragsholderne her.