Smågriskvalitet – Hva kan du levere, og hva kan mottaker forvente?​

I et tredelt talkshow med Odd Finnesand i Nortura, Leidulf Sigmundstad i Prima og Harald Pedersen i Fatland får vi tall og status på smågrisomsetningen.

Test
Publisert: 01.07.2022 Oppdatert: 01.07.2022

Kvaliteten på smågris som omsettes er et stadig tilbakevendende tema blant både smågrisprodusenter som selger og slaktegrisprodusenter som kjøper smågris. I et tredelt talkshow med Odd Finnesand i Nortura, Leidulf Sigmundstad i Prima og Harald Pedersen i Fatland får vi tall og status på smågrisomsetningen. Vi får også innsikt i hvordan smågriskvalitet vurderes, hva som er salgbar smågris og forventningene hos kjøper. I foredraget kommer også trioen fra Rogaland innom livdyrformidlerrollen, utfordringer og tanker om ønsker fremover.

Odd Finnesand, Nortura

Odd Finnesand er livdyrsjef i Nortura. Han er stolt og fastboende Mosterøybu (en øy i Ryfylke mellom Stavanger og Haugesund). Odd har jobbet i kjøttsamvirket siden 1984 og med unntak av noen få år har livdyrformidling vært en del av hans hverdag. Det er snakk om formidling innen alt fra sau, smågris og avlsdyr gris til videreformidling av foringsdyr og avlsdyr fra storfe både melk og kjøttfe besetninger. Livdyrformidling gjenspeiler ofte status i hele næringen med opp- og nedturer, og er et fag der ingen blir utlært i – det skjer stadig endringer som påvirker virksomheten.

 

 

 

Harald Pedersen, Fatland

Harald Pedersen jobber som produsentrådgiver på svin og er leder for produsenttjenesten hos Fatland. Han har vært hos Fatland siden 2018 og har tidligere jobbet mange år med regnskap/rådgivning innen landbruksøkonomi i Tveit Regnskap AS samt revisjon i PwC. Harald er utdannet revisor fra Høgskolen i Stavanger og driver gård med storfe og sau. Han tenker det er viktig med god dyrevelferd som igjen vil gi god økonomi til bonden.

 

 

 

Leidulf Sigmundstad, Prima Slakt AS

Leidulf Sigmundstad er tilførselsleder på gris i Prima Slakt AS. Han har lang fartstid i svinebransjen og har tidligere vært ansatt hos blant annet Norsvin, Nortura og Felleskjøpet. Leidulf driver også en slaktegrisbesetning i tillegg til jobben hos Prima Slakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Les om flere av foredragene her.