Viktige atferds- og dyrevelferdsbehov – er det konflikt mellom god velferd for grisen og forbrukernes oppfatning av hva god dyrevelferd er