Svineprodusentenes muligheter i møte med matvaremarkedet og nye forbrukertrender