Framtidas avlsarbeid – nærmer vi oss en etisk grense